Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùaĐại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ nào cho việc cấp hàng ngàn ha đất tại Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng… để doanh nghiệp xây chùa?  Việc xây chùa có nằm trong quy hoạch sử dụng đất không? Việc giao đất được tính giá như thế nào?  Đại biểu Thúy cũng nêu chất vấn: Việc kinh doanh, khai thác các công trình tâm linh như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc… ra sao?   Doanh nghiệp xây chùa rồi hiến cho nhà nước hay chính doanh nghiệp đứng ra khai thác để hoàn vốn và thu lãi?  Chùa ấy do ai sở hữu? Tiền thu được thuộc về ai? Ai quản lý?  Các yếu tố môi trường có được các cơ quan quản lý nhà nước xem xét ra sao và được phê duyệt như thế nào”?  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy về vấn đề này: Theo quy định của Luật đất đai, việc giao đất, cho thuê đất căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt.  Đối với việc giao đất cho chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình), chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên), Khu du lịch văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp (thành phố Hải Phòng).  Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố và rà soát các thông tin có liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất.  Giao đất nhưng không rõ mục đích quản lý hay giao đất để sử dụng  Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Chùa Bái Đính mới được xây dựng, có quy mô diện tích 1.005,3 ha, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu du lịch Tràng An.  Về căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, khu núi chùa Bái Đính mới đã được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  Được tiếp tục thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (phê duyệt năm 2014) và trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp tỉnh, huyện (được phê duyệt trong năm 2017).  Với khu núi chùa Bái Đính thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử – văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  Về giao đất, cho thuê đất: Từ năm 2006 đến năm 2012, Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình đã ban hành 9 Quyết định thu hồi diện tích 518,3 ha đất; giao đất cho 3 cơ quan gồm: Sở Thương mại – Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 495,3 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính.  Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An 18,6 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính và Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn 4,3 ha để mở rộng khu dân cư hiện hữu.  Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc giao đất cho 3 đơn vị như trên để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao đất để quản lý hay giao đất để sử dụ

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự đoán xổ số