Xem Trung Quốc ăn cắp công nghệ làm màng loa của người Nhật bản nào các bác.Thắng Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *