Vùng sông nước ở quảng ngãi. Có gì đặc biệt, thúng gắn máy chạy trên sông rất lạ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự đoán xổ số