Ứng dụng Chatwork trong ngành kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt NamÔng Đỗ Khắc Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KSi – Chi nhánh Hà Nội chia sẻ về ứng dụng Chatwork trong ngành kiểm toán.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dinhk.net/category/kinh-doanh/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *