Thủ thuật để nhập dữ liệu trong Excel

6 Responses

 1. Nguyen Kieu says:

  https://www.youtube.com/watch?v=YKcOBmd_3ok&t=378s
  phần mềm excel free

 2. Nguyễn Hương says:

  có ai làm như vậy nhưng số thứ tự nó chỉ đánh được đến dòng trước của dòng trắng ko? những dòng phía dưới mặc dù có dữ liệu ở cột B nhưng vẫn ko nhảy số ?

 3. Chi lê thương mại says:

  hay

 4. Lệ Thủy says:

  Alt + tên xuống, hình như chỉ dùng được giá trị text, không dùng giá trị số bạn nhỉ.

 5. wedding Khoa & Quỳnh says:

  thanhks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *