Thành Long | Thiếu Lâm Môn Hài Full Thuyết Minh

3 Responses

  1. Thành Minh says:

    Phim coi băng lúc nhỏ. Giờ coi lại sao kịch bản dở quá. Thiếu lâm mà quá cùi bắp

  2. Thanh Lam says:

    Phim hay

  3. 2015 My Man Can says:

    Thành Long | Thiếu Lâm Môn Hài Full Thuyết Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự đoán xổ số