Tes loa.JBL L100 CENTURY.AM LY LUXMAN LX33.DT TRUNG LAN 0975724339

3 Responses

  1. Nguyen Huu Hieu says:

    Century L100 ghép với amply đèn Luxman và đầu CD Accuphase nghe thiếu bass ?

  2. Tuấn Sỹ says:

    100 cen bao nhiêu vậy có bán trả góp o trung lan ơi

  3. Hoàn Lý Đình says:

    Chu vât vă qua hêt long phuc vu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *