Tập Đặc Biệt | Trung tâm mục vụ Giáo Phận Nha Trang ( Tòa Giám Mục Nha Trang )Tập Đặc Biệt | Trung tâm mục vụ Giáo Phận Nha Trang ( Tòa Giám Mục Nha Trang )

Với sắc chỉ Crescit Laetissimo ký ngày 05.07.1957, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã ấn định lấy 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận (thuộc giáo phận Qui Nhơn) và Bình Thuận (thuộc giáo phận Sài Gòn) để thành lập giáo phận Tông tòa Nha Trang. Tân Giáo phận được cắt đặt dưới sự cai quản của Đức Cha Marcellô Piquet Lợi, nguyên Giám mục giáo phận Tông tòa Qui Nhơn từ năm 1943. Lễ Chúa Lên Trời, 15.05.1958, Đức ông Giuse Caprio, Nhiếp chính Khâm sứ Tòa thánh đã chủ sự nghi thức thành lập giáo phận Tông tòa theo luật định. Ngày 24.11.1960, Hàng Giáo phẩm Việt Nam được thành lập. Giáo phận Tông tòa Nha Trang trở thành Giáo phận Chính tòa. Do đó, ngày 23.06.1961 Đức cha Piquet nhận Tòa tại nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua, Nha Trang.

Từ khi được thành lập giáo dân trong giáo phận đã gia tăng nhờ những giáo xứ mới thiết lập vào những năm 1965-1975 do cuộc chiến ở miền Trung và những giáo xứ ở vùng sâu vùng xa từng là khu kinh tế mới sau năm 1975. Đến nay, hầu hết các thành phố, thị xã và huyện của hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đều có các nhà thờ và một số cộng đoàn dòng tu.

1. Giám mục đương nhiệm: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh
– 2005-2009: Giám mục phó
– 2009-nay: Giám mục giáo phận.

2. Các vị giám mục tiền nhiệm:
– Đức Cha Marcellô Piquet Lợi (1957-1966, +1966)
– Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1967-1975, +2002)
– Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (1975-2009, +2017)
– Đức Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho (1997-2003, +2003)

3. Linh mục, chủng sinh và tu sĩ

Cuối năm 2017 giáo phận có 185 linh mục triều, 28 phó tế, 59 linh mục dòng, 895 tu sĩ (nam: 73; nữ: 822), 113 Đại chủng sinh và 60 chủng sinh dự tu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG GIÁO PHẬN

1. Đức Giám mục: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh
2. Tổng Đại Diện: Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ
3. Đại diện Giám mục: Linh mục Giuse Nguyễn Bình An (miền Khánh Hòa) và Linh mục Giuse Võ Quý (miền Ninh Thuận)
4. Đại diện Tư pháp và Thẩm phán Tòa án hôn phối: Linh mục Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng

Để giúp giám mục điều hành giáo phận, Hội đồng linh mục đã được thiết lập ngay từ khi thành lập giáo phận theo qui tắc giáo luật. Hiện nay (nhiệm kỳ 2016 – 2019), Hội đồng này có 22 thành viên là các linh mục được bầu cử theo: giáo hạt, nhóm tuổi, dòng tu, do chức vụ hay được chỉ định. Ngoài ra, còn có Hội đồng tư vấn gồm 12 thành viên linh mục cố vấn cho Giám mục giáo phận và Ban kinh tế – tài chính để giúp quản lý tài sản của giáo phận.

Giáo phận có 20 ban dựa theo tổ chức của các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các ban này được xem như Hội đồng Mục vụ của giáo phận, có vai trò tổ chức các sinh hoạt mục vụ.

CƠ SỞ GIÁO PHẬN

1. Nhà thờ chánh tòa với bổn mạng Chúa Kitô Vua: xây dựng năm 1928, khánh thành năm 1933, được nâng lên thành Nhà thờ Chánh tòa ngày 24.11.1960; Địa chỉ: 1A Thái Nguyên – Nha Trang.

2. Tòa Giám mục: xây dựng năm 1952 và được trùng tu nhiều lần và Trung tâm mục vụ, khánh thành năm 2013-2014, địa chỉ: 22 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

3. Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang: thành lập năm 1991, tại 60 Lý Nam Đế – Nha Trang, là nơi đào tạo chủng sinh giáo phận Nha Trang và hai giáo phận lân cận là Qui Nhơn và Ban Mê Thuột. Ngoài ra, còn có Chủng viện Lâm Bích, thành lập năm 2007 tại Trung tâm Mục vụ, để đào tạo và chuẩn bị ơn gọi cho Đại Chủng viện Sao Biển.

4. Trung tâm hành hương: Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đền thánh được xây dựng và cung hiến ngày 14.12.2015 dịp khai mạc Năm Thánh Lòng thương xót tại giáo phận Nha Trang.

5. Nhà nghỉ dưỡng linh mục: cơ sở hiện nay tại 02 Hòn Chồng – Nha Trang, được xây mới và khánh thành ngày 19.03.2013.

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ, LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ BÁC ÁI XÃ HỘI

Hiện nay, hoạt động mục vụ và loan báo Tin mừng quan tâm đến đời sống hôn nhân – gia đình, hướng đến mọi người chưa nhận biết Chúa đặc biệt là các anh chị em sắc tộc. Ban bác ái xã hội được thành lập theo mô hình tổ chức của Hội Đồng Giám mục Việt Nam nhằm mục đích sống và thực thi Lời Chúa qua công việc bái ái, nổi bật là việc thăm viếng và trợ giúp những gia đình nghèo, neo đơn, các bệnh nhân, đặc biệt là những người và gia đình nhiễm HIV tại địa phương.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

– Tòa Giám mục, 22 Trần Phú, Nha Trang
– E-mail: tgmntrang@gmail.com
– Điện thoại: 0258 3523 842
– Website của giáo phận: giaophannhatrang.org

Văn phòng TGM Giáo phận Nha Trang
Cập nhật ngày 31/12/2017

* Vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng video này.
* Âm nhạc sử dụng trong video được tư vấn bởi linh mục Bạch Vân.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dinhk.net/category/kinh-doanh/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *