Rừng phòng hộ ở Quảng Bình bị lâm tặc ngang nhiên ‘xẻ thịt’ – Tin Tức Chọn LọcRừng phòng hộ ở Quảng Bình bị lâm tặc ngang nhiên ‘xẻ thịt’.Hơn 10ha rừng phòng hộ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bị lâm tặc ‘xẻ thịt’….

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *