Rectilinear Lowboy + Eico ST-70.

5 Responses

 1. roger willams says:

  eico st -70 the diamond amazing sound !

 2. dai nguyen trong says:

  Cặp này quá hay trong tầm tiền rồi. Nếu ai chưa ghép được thì qua tôi chỉ cho. Mấy cặp ar 3 , ar 10 vứt đi không tính …..

 3. Trương Quốc Đạt says:

  bass đánh ù nền chưa hay. đôi này mình đã nghe, chỉ đc trung âm và treble còn bass chưa có amply đánh hay

 4. Frank W says:

  I have the Rectilinear llls, doesn't sound like this. Highs are harsh and lows boomy on this setup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *