QUY LUẬT CỦA HUE TRONG PHOTOSHOP

2 Responses

  1. Thảo Lê says:

    không liên quan nhưng em muốn hỏi nền xám xung quanh sub làm bắng cách nào vậy a!

  2. Hải Công says:

    2'17 trở đi bị mất hình rồi a ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *