Phần 1: Hướng dẫn Phân hệ Hệ thống cho Trường Mầm Non trên SMAS1. HD thao tác đăng nhập, đổi mật khẩu 2. Hướng dẫn khai báo dữ liệu (IT): Năm học, Tổ nhóm, Lớp học, Lĩnh vực đánh giá, chỉ số đánh giá. 3. Hướng…

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự đoán xổ số