NGHIỆP BÁO NẠN NẠO PHÁ THAI… Thọ Làm Quỷ Không Có Tay Chân – Nhân Quả Báo Ứng Không Sai Một LyNGHIỆP BÁO NẠN NẠO PHÁ THAI… Thọ Làm Quỷ Không Có Tay Chân – Nhân Quả Báo Ứng Không Sai Một Ly
————————————————————–
Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp. Chúng ta sẽ không bao giờ xóa đi được những điều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nhưng chúng ta có thể làm giảm nghiệp của mình bằng cách tu tâm tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm. Đức Phật khuyên ta phải sống thiện, làm nhiều việc tốt, vì cộng đồng và luôn giúp đỡ người khác… Sống thiện giúp ta tích được đức và giảm được nghiệp. Có như vậy, con người mới có thể được soi rọi bởi những điều đúng đắn.
► Đăng ký Kênh miễn phí:

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dinhk.net/category/suc-khoe/

Category
Tags

8 Responses

 1. Tan Nguyen says:

  A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT

 2. Congdanh Vo says:

  A di đà phât .phât phù hô cho nhuong sinh linh nhõ bé đuoc siêu thot .muong đuoc là kiêp con nguoi 🙏

 3. Nam Nguyen says:

  Bỏ quảng cáo thì hay wa

 4. Thuật Nguyễn says:

  A DI ĐÀ PHẬT Cầu mong vong linh siêu thoát sớm về cỏi phật

 5. Hoài Hoàng thị says:

  adidaphat mong cac chân linh siêu thoát

 6. Thanh Tâm Nguyễn says:

  Nam mô địa tạng quan thế âm bồ-tát bộ cho máy người ở với địa ngục được thot chốn mê đồ sang sanh về thế giới cực lạc

 7. Long Cẩm Hòa says:

  Nam mô a di đà phật, con cầu nguyện các sinh linh, chúng sinh được siêu thoát, có cuộc sống an vui, hạnh phúc

 8. Bướm Đại Ngàn says:

  A di đà phật mong cầu nguyện các sinh linh được siêu thoát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *