Ngày xưa ở Vietnam toàn là xe Honda dream của Nhật, còn bây giờ thì toàn là xe của China.Đánh thuế xe ôto cao quá thì người dân Vietnam đành chạy xe rẻ tiền, Mà chạy xe rẻ tiền thì làm cho hình ảnh Quốc gia nghèo nàng tụt hậu .

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *