[ My Tutorial ] Cách làm gif/ảnh động bằng photoshop – How to make GIF/MOVING PICTURE with Photoshop

2 Responses

  1. thu phan thị minh says:

    cho mình hỏi máy mình bấm tổ hợp trên nhưng không thể xuất ra được làm sao để xuất ra ạ

  2. Yunji says:

    xin link nhạc ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *