Máy giặt Panasonic 10 kg và cách khắc phục lỗi không vào nước do bị cặn bẩn

3 Responses

  1. Vanthong Duong says:

    Hướng dẫn tào lao thế mà đòi làm video

  2. chiu van duong says:

    Cc anh hướng dẫn sửa hay sử dụng vậy

  3. Thang Tran says:

    Máy giặt nhà em không xả nước xả vải nguyên nhân do đâu nhờ anh chỉ giúp em với a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *