Lời yêu ngày dại – Gallg Gamer – CoverVer 2 mashup Thê dời này là của anh và anh có quên đi với em bất sáng tất cả đèn xanh anh chạy thật nhanh với em kê bên vài anh cầm trên tay hết đêm này…

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dinhk.net/category/lam-dep/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *