Lỗi cài đặt Droid4x trên win xp

3 Responses

  1. Cuoc Doi says:

    uktui từ window xp tự updata lên win 7 nè

  2. Chương Vũ says:

    driver cua ban cu roi, thu tai phan mem update xem

  3. Linh Nguyễn says:

    phải update lên Win7 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *