Loa Jbl kp 612

3 Responses

  1. video tin học says:

    Loa jbl kp 6012 và jbl 715 thì đôi nào hay hơn Tiến ơi?

  2. Duong Mai says:

    Bac tien ko noi gia sao biet ma mua.?

  3. Hieu Nguyen says:

    Cho e cái giá đi bac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *