Lần Đầu Tiên Thử Nghiệm Thành Công XE PHUN THUỐC Đi Đất Lầy – Tiến Lùi Linh Hoạt | A-Máy CàyLần đầu tiên thử nghiệm thành công xe phun thuốc ruộng lúa đi đất lầy do kỹ sư cơ khí miệt vườn sáng chế. Có thể nói, ĐBSCL là vựa lúa của cả…

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dinhk.net/category/suc-khoe/

Category
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *