Khu công nghiệp bãi ba khu 9 sơn cương thanh ba phú thọ đang đi vào giai đoạn san lấp mặt bằngSan lấp mặt bằng cụm công nghiệp bãi ba sơn cương thanh ba phú thọ.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *