Hướng dẫn thay đổi màu chữ

26 Responses

 1. Tu Phuong says:

  Hông có đc:((

 2. Tu Phuong says:

  <Color=blue>???</color>

 3. Vu Tuyet says:

  Ko thành công

 4. Vu Tuyet says:

  Color=blue>hi</color>

 5. quân trần says:

  <Color=Red>XoXXo</color>

 6. Xu Chan says:

  Ý avatar musik, mk bộ đồ giống bn nèy :))

 7. Mr Q says:

  <Color=red>Hades</color>

 8. Thành Hiền Lê says:

  <Colorado=green> Chào</Colorado>

 9. Giatuan.300508 Mai says:

  <Color=red>hello</color>

 10. Cu bé TV says:

  <color=blue>nà ní</color>

 11. Thúy Vy Mai says:

  <color=red>koko</color>

 12. Nguyễn Tuấn says:

  <Color=red> Nakroth</color>

 13. Ender Khánh says:

  <Color=Red> hello </color>

 14. EngineerPROvɴ says:

  <color=blue>koko </color>

 15. Đừng hỏi tại sao tên t lại dài thế says:

  ghi gì cũng được

 16. Đừng hỏi tại sao tên t lại dài thế says:

  <Color=blue> không bít làm </color>

 17. Duy Nguyễn-DN Vlogs says:

  hi

 18. T Black Music says:

  <Color=red> Hello</color>

 19. moba Trung says:

  <Color=red>cc</color>

 20. Đức Phát says:

  <Color=red> na lùn </color>

 21. Đức Phát says:

  <Color=red> <Color/>

 22. Linh xinh says:

  Chỉ em tên ứng dụng ik

 23. Linh xinh says:

  Ê em hk tải quay màn hình đc

 24. Linh xinh says:

  Chào chị con linh cj hay chửi nà

 25. tien tien says:

  m.n phải ghi màu bằng tiếng anh nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *