Hướng dẫn tải về Gta Vice City Full Crack

2 Responses

  1. Nguyen Quynh says:

    1.file cài game chơi không có âm thanh.
    2. trong file nghi ngờ có virus vì vừa cài xong có triệu trứng keyboad

    Mọi ng không nên tải về nhé. Vừa phải xóa đi và quét roài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *