Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 ⌨ Bài 4: Bàn phím máy tính 🖥️ Chủ đề 1: Làm quen với máy tính🖥️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
💻 Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
⌨ Bài 4: Bàn phím máy tính
* Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
⌨ Nhận biết được khu vực chính của bàn phím máy tính.
⌨ Chỉ ra được vị trí của các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính.
⌨ Biết đặt tay đúng cách trên bàn phím máy tính.
* Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
💾 Hoạt động cơ bản.
💾 Hoạt động thực hành.
💾 Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự đoán xổ số