Hướng dẫn: Ghép mặt, chân dung bằng photoshop Cs6 đẹp và thật nhất

2 Responses

  1. Sunny TV says:

    trình còn kém :v
    học thêm đi bạn

  2. Duy Pham says:

    Giúp tí bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *