Hướng dẫn cắt ghép video bằng avidemux

One Response

  1. Nguyễn Thị Dạ Thảo says:

    sao mình chỉ ghép đc có 2 video mà k ghép được niều video v?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *