Dùng DBKEY để lấy dữ liệu file đang đóng – Lưu DBKEY tại file công thứcLàm báo cáo dữ liệu lấy từ file đang đóng phải dùng từ khóa DBKEY trong Add-in A-Tools. Video này hướng dẫn cách dùng màn hình kéo thả để lấy DBKEY vào công thức, bạn không phải làm thủ công.
Khái báo tự động tạo là:
DBKEY=Tên file Excel
Vì nó nằm trong file công thức nên mang sang các máy tính khác không phải tạo DBKEY.
(*) Download:

Nguồn: https://dinhk.net/

Xem thêm bài viết: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

2 Responses

  1. Hoangquan Doan says:

    Không thấy bài nào a hướng dẫn sữ dụng dbkey cùng với trích lọc nhiều điều kiện?

  2. Ba Hai Van says:

    DBKEY này hoạt động ở 2 máy khác nhau thì tốt đó a ơi, vì khi tắt máy kia thì sau khi mở lên nó không còn nhớ cái đường dẫn đó a ạ, mong sao nhớ được đường dẫn thì ok đó a?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *