DTVN – Sô Lô thổi sáo với các thiếu nữ Hmong giữa chợ phiên Cán Cấu – Si Ma CaiDTVN – Sô Lô thổi sáo với các thiếu nữ Hmong giữa chợ phiên Cán Cấu – Si Ma Cai.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *