Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể ngưng đọng thời gian?Dường như chưa bao giờ có đủ thời gian cho một ngày. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian vượt qua quy luật thời gian? Và cả…

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dinhk.net/category/lam-dep/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *