Dịch tài liệu tiếng anh trên tập tin PDF dễ dàng và tiện lợi.Sử dụng chức năng translate tên foxit reader để dịch tài liệu từ tiếng anh sang tiếng việt một cách dễ dàng chưa từng có.

Nguồn: https://dinhk.net/

Xem thêm bài viết: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *