Chứng nhân – Bị ung thư máu nằm viện 1 năm không khỏi, nay được ơn chữa lành nhờ cha Long đặt tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự đoán xổ số