Chiếc tủ lạnh HITACHI R_C6200 đầu tiên về với Trung Lan 17/9/2019,là hàng đề mô mới 99% ko điểm trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *