Chế đồ bơm mỡ cho đầu bò máy phát cỏ. Ko dơ tay va nhanh

2 Responses

  1. Van Lang says:

    Nhét mỡ bò vào ống xilanh rồi bơm vào đầu bò, cái này mình làm lâu rồi.

  2. Lam Hà says:

    Không có tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *