Câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian bằng PowerPoint

3 Responses

  1. Channel Phần mềm & Ứng dụng says:

    Các bạn xem thấy hay nhớ subcrice (Đăng ký) ủng hộ mình lấy động lực làm tiếp nha

  2. Quang Kem says:

    bạn ơi thiết kế mình bản được ko

  3. thoai mai says:

    lan nay tthi xem thu2 like dau tien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *