Cách cài https bằng chứng chỉ SSL Let's Encrypt cho web WP hoàn toàn miễn phíHiện tại google đang khuyến khích website phải có chứng chỉ bảo mật SSL nên khi tạo lập một web site mới cần phải cài đặt SSL ngay. Nếu như chưa cài đặt SSL thì hãy chuyển ngay để cải thiện tốt cho web nhé.
Khi đăng nhập vào root chạy lần lượt các câu lệnh này nhé: Nhớ thay chỗ namedomain.com bằng tên miền bạn muốn cài ssl
service httpd stop
service nginx stop
yum install git -y
git clone /opt/le
cd /opt/le
/opt/le/letsencrypt-auto certonly –standalone -d namedomain.com
cat /etc/letsencrypt/live/namedomain.com/cert.pem
cat /etc/letsencrypt/live/namedomain.com/privkey.pem
cat /etc/letsencrypt/live/namedomain.com/fullchain.pem

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://dinhk.net/

Xem thêm bài viết: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *