C# Winform ứng dụng quản lý Tiki – Đồ án CSDLNCĐồ án 2
Môn cơ sở dữ liệu nâng cao
Nhóm HDH
Mã nhóm: ST7~N9
Thành viên:
Võ Thị Ngọc Duyên 1712398
Nguyễn Đức Hiếu 1712438
Nguyễn Việt Hoàng 1712458

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://dinhk.net/category/giai-tri/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *