Bài Múa : Về Tây Bắc Quê Em | Thuận Tây BắcMúa : về tây bắc quê em , do đội văn nghệ bản củ 4 _ chiềng ban . Trong chương trình liên hoan bản , tiểu khu văn hóa xã chiềng ban năm 2019.

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dinhk.net/category/bat-dong-san/

Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *