Bài 24: Lập bảng nhập xuất hàng hóa theo mã nghiệp vụ – Excelketoan.vnMô tả:
– Cột Nhập và cột Xuất: Tùy theo cột nào có đánh dấu x để biết được là hàng Nhập hay Xuất.
Yêu cầu:
1) Tên hàng: Dựa vào Mã hàng, tra trong Bảng Hàng hóa.
2) Đơn giá (USD): Dựa vào Mã hàng và Nhập hay Xuất, tra trong Bảng Hàng hóa.
3) Trị giá (VNĐ): Số lượng * Đơn giá (USD) * Tỉ giá. Tuy nhiên nếu mặt hàng xuất trong ngày
20/01/2005 thì giảm 5% Đơn giá.
4) Khuyến mãi: Nếu hàng xuất trong khoảng từ ngày 10 đến 20 của tháng 1 thì ghi là
“Có khuyến mãi”, ngược lại để trống.
5) Tổng cộng: Tính tổng Số lượng, Tổng trị giá, Có bao nhiêu mặt hàng khuyến mãi.
6) Rút trích thông tin của các mặt hàng được nhập trong 15 ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2005.
của các loại mặt hàng.

Nguồn: https://dinhk.net/

Xem thêm bài viết: https://dinhk.net/category/cong-nghe/

Category
Tags
No Tag

4 Responses

  1. Lyrics Buồn says:

    Hay qua chị ơi

  2. Tuấn Võ says:

    câu 4 đề bài bảo là hàng xuất mà chị chị xem lại câu 4

  3. Thùy Linh Nguyễn says:

    ở đây câu 4 chị làm sai. nó hỏi là hàng XUẤT trong khoảng thời gian kia. chị làm vẫn thiếu điều kiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *