ACCESSTRADE|Tổng quan về D2C|Có thể dùng tài khoản ACCESSTRADE có sẵn để đăng nhập|INVESTMENTS 4.0D2C, hay còn gọi là Direct2Customer là một mảng con của Accesstrade! Với hình thức bán hàng trực tiếp qua nhà cung cấp chứ không qua trung gian trên các …

source: https://dinhk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dinhk.net/category/kinh-doanh/

Category
Tags
No Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *