[AC] DDTK – Hướng dẫn vệ sinh máy, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh Samsung

One Response

  1. đông nguyễn says:

    video rất hữu ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *