Day: September 13, 2022

Đây là một câu truyện xưa về cô gái đại thần, ở trong trò chơi, thu góp loại mĩ nam. Bạn nữ thiết yếu ở phương diện tình yêu hơi ngốc nghếch (đặc biệt là không thích bạn phóng điện mang cô, sẽ đầy đủ quăng quật qua), nhưng mà xoát monster và đánh nhau […]