Day: August 31, 2022

Gấp lại quyển sách đang đọc, cô ngẩng đầu nhìn về bên khung cửa sổ, khu vực ánh sáng đang dần tắt đi rứa vào chính là bóng đêm đang dần bao bọc, một ngày chuẩn bị hoàn thành cũng là lúc điều ác sẵn sàng chuẩn bị bừng tỉnh Ra mắt truyện Ranh giới […]