Day: August 18, 2022

Hoắc Nhĩ Phi vốn cho là bao gồm sự việc tốt từ trên trời rơi xuống, vội vội vã kim cương tiếp nhận, lại ngạc nhiên tự đào cho chính mình một loại hố bự rồi “nhảy” vào. Giới thiệu truyện giật tình tổng người có quyền lực cao cường bạo ma hết sức dịu […]