Day: April 15, 2022

Lãnh Bắc Thần chính là kẻ cao ngạo, tàn độc. Khi tổ ấm thanh nữ đó xây dựng thương hiệu đang khiến con tim hắn rung cồn, nhưng mà cô ta đến là để giết hắn. Hắn sẽ giết chết cô ta cũng như chẳng còn tin vào ái tình nữa. Nhưng chắc hẳn rằng […]