Day: November 30, 2021

Mười bảy năm trước, Irene Stenson thấy bác mẹ nhà bạn nằm chết bên trên sàn bếp.17 năm sau, Irene quyết tìm cho ra sự thật. Và lần này chị em chưa chơ vơ. Luke Danner – một cựu quân nhân thủy quân lục chiến. Khi cả 2 cuốn vào nhau giữa trung khu điểm […]