Day: July 9, 2021

Trần Khinh Yên đó là Sátthần đầu thai làm bằng mình. Sát thần tự bỏ quyền năng của thần, đầu thai làm bằng gia đình bạn trần mắt giết thịt, mang tên Trần Khinh yên, Cho tới hiện nay đã qua 3 kiếp ra mắt truyện Trần Khinh Yên Tác giả: Dương XỉThể loại: ngôn […]