Day: June 28, 2021

Hanh phúc là khi được gặp em là câu truyện của Lưu Đình Vĩ sau khi trở về từ Anh Quốc được bà ngoại kéo đến trường cao làm giáo viên dạy môn tiếng anh, tại đây anh gặp được người định mệnh của mình. Giới thiệu truyện đam mỹ ‘Hạnh phúc là khi gặp […]