Day: December 24, 2020

Giấc mơ sáng suốt xảy ra khi bạn đang trong giấc ngủ sâu đến mức bạn biết rằng mình đang mơ, nhưng có khả năng kiểm soát các khía cạnh trong giấc mơ của bạn. Trong giấc mơ, các khía cạnh cảm thấy rất “thực”, cảm giác như bạn đang sống trong tình huống xs […]