Day: November 10, 2020

Chắc hẳn trong chúng ta ít nhiều cũng sở hữu người đã nghe nói tới cảnh H. Đây là một thuật ngữ kém được dùng trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ phim được tác giả và nhà làm cho phim ghi chú trong kịch bản để nhân vật có thể biết […]
Bạn đã mơ về sa mạc? Một sa mạc trống trải trong giấc mơ báo hiệu sự mất mát và bất hạnh. Bạn sẽ trải qua một thời kỳ cằn cỗi và cảm giác bị cô lập. Có lẽ bạn đang nhìn thấy không có hy vọng trong tầm nhìn và bạn đang trên đà […]