Day: October 21, 2020

Con công tượng trưng cho điều gì Một con công tượng trưng cho vẻ đẹp, tự do, cao quý, chính trực, tầm nhìn, tinh tế, bảo vệ, thể hiện bản thân và cẩn thận. Biểu tượng con công theo màu sắc Con công trắng: Tượng trưng cho sự nhận ra thần thánh, sự đổi mới […]